Informace o MŠ

28.března 2023  |   Mateřská škola  |  

Informace o MŠ


Naše MŠ je patrová budova, ve které jsou čtyři třídy s dostatečnými prostorami pro hraní a aktivity dětí, ložnice pro nejmladší děti, kulturní místnost, která je využívána pro pohybové aktivity a relaxační místnost. V každém patře je šatna a sociální zařízení. Cvičebna je vybavena tak, že v ní cvičí i žáci ZŠ. K MŠ patří školní jídelna s kuchyní, kde se stravují též žáci ZŠ a vaříme také pro MŠ Zachotín. Školní zahrada je vybavena průlezkami, houpačkami, pískovišti, skluzavkou, dřevěným hasičským autem a zahradním domkem na hraní. Velkým přínosem naší školy je její okolí, které poskytuje dětem trávit hodně času v krásné přírodě a zařazování prvků MONTESSORI. Do výchovné práce zařazovány prvky MONTESSORI. Jde o výchovu podle pravidel, která si tvoří děti samy pod vedením svého vychovatele, jehož role spočívá v nenápadném vedení a taktní pomoci. Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

 

Provoz MŠ od 6:00 - 16:30

 

Jednotlivé rozdělení tříd


 Třída Myšky

Třída Myšek je složená z nejmladších dětí, které si potřebují osvojit pravidla a návyky. Zaměřujeme se na nenásilnou adaptaci dětí do prostředí mateřské školy, získávání prvních sociálních kontaktů, smysluplně obohacujeme denní program dětí. Úkolem je získání pocitu bezpečí a odloučení od rodičů.


 Třída Krtečci

Třída Krtečci je pro děti ve ve věků od cca 3, 5 - 4,5 let. Děti se připravují ve třídě na vstup do tříd Soviček a Montíků. V této třídě jsou i děti, které již poprvé nastoupily do MŠ, proto se zaměřujeme na příjemnou adaptaci a stále opakujeme pravidla. Rozvíjíme v dětech samostatnost a řízené činnosti jsou delší, než v předchozí třídě.


 Třída Sovičky

Třída Soviček má věkové rozmezí cca od 4-6 let. Pokud je dítě mladší 4 let (již si prošlo třídou Krtečků) a usoudíme, že by mu více prospěli starší děti, nabídneme rodičům již tuto třídu. Zaměřujeme na rozvoj přirozeného a radostného prožívání hudebních, dramatických, výtvarných a pohybových činností. Intenzivně připravujeme předškolní děti na vstup do základní školy.

 

 Třída Montíci

Třída Montíků je věkově cca od 3-6 let. V této heterogenní třídě využíváme Montessori prvky. Starší dětí se učí brát ohledy na mladší a snaží se jim pomáhat. Zaměřujeme na rozvoj přirozeného talentu. S dětmi předškolního věku pracujeme jednotlivě na přípravě do základní školy. Nutné hlásit zájem o tuto třídu již při zápisu.

 

  Nepřehlédněte
Zveřejněno: 8.1.2023
Vítejte na webu ZŠ a MŠ Olešná

Škola se nachází v centru obce. Součástí organizace je škola základní a mateřská, školní družina a školní jídelna. Je centrem nejen vzdělávacím, ale i společenským a kulturním. Je málotřídní školou rodinného typu v níž moderní metody práce a individuální péče nejen slabším, ale i talentovaným jsou samozřejmostí.

Pokud Vás zajímá JAK TO U NÁS VE ŠKOLE VYPADÁ, pojďte na prohlídku naší školou. Odkaz zde:

https://youtu.be/YCmvGZVLCek?si=7rhivJch8_jv6AkM

  Stránky tříd
Základní škola
I. třída
II. třída
III. třída
Mateřská škola
Krtečci
Montíci
Myšky
Sovičky

Základní informace

Název školy:Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov
Adresa:Olešná 54, Olešná, 393 01
IČ:75000717
Ředitel školy:Mgr. Jiří Kopkan
Telefon:565 322 489
E-mail:skola@olesna.cz
Web:https://www.zsolesna.cz
ISDS:p9jmfzb
Bankovní účet:
Zřizovatel:

Rychlý kontakt

Základní škola

  565 322 489

  kopkan@zsolesna.cz

Mateřská škola

  565 325 366

  napravnikova@zsolesna.cz

Školní jídelna

  565 325 366

  pipalova@zsolesna.cz

Školní družina

  565 322 489

  hola@zsolesna.cz

Kontakty na zaměstnance školy

Mapa