Charakteristika vzdělávacích oborů - informační a komunikační technologie

26.08.2013 15:19

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

 

1. stupeň

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM

Očekávané výstupy – 1. a 2. období

Žák

 • využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější  periferie
 • respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a  postupuje poučeně v případě jejich závady
 • chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

Učivo

 • základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, informační instituce
 • struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
 • operační systémy a jejich základní funkce
 • seznámení s formáty souborů (doc, gif)
 • multimediální využití počítače
 • jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software
 • zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

Očekávané výstupy – 1. a 2. období

Žák

 • při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
 • vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
 • komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Učivo

 • společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací)
 • základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
 • metody a nástroje vyhledávání informací
 • formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

Očekávané výstupy – 1. a 2. období

Žák

 • pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

Učivo

 • základní funkce textového a grafického editoru

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode