Informatika

26.08.2013 17:26

Předmět: Informatika

Ročník: 5.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

Základy práce s počítačem

 

-   využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periférie

 

-   korektně zapne a vypne stanici, přihlásí se a odhlásí se ze sítě

-   vyjmenuje a zná využití základních periférií počítače

-   orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Delete, Shift …)

-   ovládá základní operace s myší (klik, dvojklik, tažení, levé tlačítko)

 

 • pravidla práce s počítačem a jeho základní  ovládání
 • struktura, funkce  a popis počítače
 • popis součástí – myš, klávesnice, monitor, tiskárna, reproduktory
 • práce s klávesnicí
 • práce s myší
 • pojmy- klik, dvojklik, uchopení a tažení

 

 

 • respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje  poučeně v případě jejich závady

 

 • vysvětlí význam pojmu hardware a software
 • uvědomuje si zdravotní rizika

 

 • hardware – základní jednotka, software – programy
 • postupy při běžných problémech
 • zásady bezpečnosti práce
 • nebezpečí závislosti

 

výukové programy pro různé předměty

EV/3-4

 

-   chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

 

-    zná způsoby uložení a zálohování dat

-   uvědomuje si nutnost ochrany dat

-   zná svoje kompetence při spuštění PC

 

-   zálohování dat, ukládání, kopírování, mazání

-   ochrana osobních údajů

-   virová nebezpečí

-   jednoduchá údržba počítače

 

Vyhledávání informací a komunikace

 

 • při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

 

 • orientuje se na stránkách prohlížeče

 

 • orientace na stránkách prohlížeče
 • ovládání internetového prohlížeče
 • domény

 

vyhledávání informací z různých předmětů

 

-   vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

 

 • umí použít konkrétní adresu
 • dokáže vyhledat informace na zadané téma
 • internet chápe jako zdroj informací

 

 

 

 • nejznámější vyhledávací
 • portály
 • WWW stránky
 • knihovny, databáze
 • vyhledávání konkrétních informací, formulace požadavku

 

OSV/3

OSV/1

MV/1-5

MEV1-6

EV/3-4

VMEGS/1-3

 • komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
 • zvládá odesílání a přijímání emailu
 • pracuje s adresářem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • zřízení a údržba emailové adresy
 • adresy na veřejném serveru
 • OSV/3
 • MEV/1
 • MV/2

Zpracování a využití informací

 • pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
 • pracuje s textem v programu Word ( s ohledem na věk)
 • umí vytvořit nový soubor

 

 

 

 • kopíruje obrázek a umí ho upravit
 • vytvoří obrázek
 • v grafickém editoru uloží jej
 • z webových stránek dokáže uložit obrázek

 

 

 

 

 • základní ovládání programu Word (práce se souborem, psaní a mazání, formy písma, kopírování, zarovnávání…)
 • práce se souborem (otevření,zavření, uložení)
 • programy na tvorbu obrázků

 

 

 • základní nástroje a možnosti nastavení
 • klipart
 • vyhledávač google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematika –geometrické tvary
 • přírodověda,vlastivěda

 

 

     

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode