Pracovní činnosti

26.08.2013 16:50

Pracovní činnosti

Ročník:1

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

Práce s drobným materiálem

 • vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
 • mačká, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá, skládá papír, sám volí barvy a jejich kombinaci
 • umí stříhat a nalepit textilii

 

 • práce s drobným materiálem – papír
 • práce s drobným materiálem – textil
 • výtvarná výchova
 • pracuje podle slovního návodu a předlohy
 • sbírá, třídí při sběru, suší, lisuje, navléká, aranžuje přírodní materiál
 • hněte, válí, stlačuje, ubírá, přidává a ohýbá modelovací hmotu
 • práce s drobným materiálem – přírodniny
 • práce s drobným materiálem – modelovací hmota
 •  

 

Konstrukční činnosti

 •  zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
 • dovede sestavovat stavebnicové prvky umí sestavit a uložit
 • práce se stavebnicí
 • OSV (morální rozvoj)

 

Pěstitelské práce

 •  provádí pozorování přírody, zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování
 •   pozoruje klíčení semen, ověřuje význam namáčení semen
 • základní podmínky pro pěstování rostlin
 • ENV (vztah člověka k prostředí)
 • prvouka
 • pečuje o nenáročné rostliny
 • zalévá, kypří, splachuje prach z listů, odstraňuje odumřelé části, umývá misky
 • upravuje půdu před setím, seje, průběžně ošetřuje zalévá a kypří

 

 

 

 

 • pěstování pokojových rostlin
 • pěstování rostlin ze semen na zahradě
 • práce ve skupině

 

Příprava pokrmů

 • připraví tabuli pro jednoduché stolování
 • prostře ubrus,správně umístní příbor, neodchází od stolu při jídle
 • sebeobslužnost při stolování
 • prvouka
 • chová se vhodně při stolování
 • při stolování nevyrušuje, správně sedí, umí zacházet s příborem
 • pravidla správného stolování
 •  

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode