Pracovní činnosti

26.08.2013 16:56

Předmět: Pracovní činnosti

 

Ročník:2

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

Práce s drobným materiálem

 • vytváří jednoduchými postupy  různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
 • překládá, skládá, stříhá a vystřihuje, nalepuje a slepuje, obkresluje tvary podle předlohy, vytváří jednoduché výrobky
 • navléká niť do jehly, udělá uzel, stříhá textil, pracuje s jednoduchým střihem, šije přední steh, přišívá dvoudírkový knoflík, lepí textil

 

 • práce s drobným materiálem – papír
 • funkce a užití pracovních nástrojů
 • práce s drobným materiálem – textil

 

 

 • výtvarná výchova
 • lidové zvyky
 •  
 • pracuje podle slovního návodu a předlohy
 • navlékání, stříhání ohýbání, lepení, seskupování, lámání
 • hněte, válí, stlačuje, ubírá, přidává ohýbá a dělí na části a vytváří různé předměty
 • práce s drobným materiálem – přírodniny
 • práce s drobným materiálem – modelovací hmota
 •  

 

Konstrukční činnosti

 • zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
 • dovede sestavovat stavebnicové prvky umí montovat a demontovat stavebnici
 • práce se stavebnicí
 • OSV (morální rozvoj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěstitelské práce

 • provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování
 • ověřuje význam kypření a přihnojování, význam jednocení rostlin, rychlení v teplé místnosti
 • základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
 • ENV (vztah člověka k prostředí)
 • prvouka
 • pečuje o nenáročné rostliny
 • zalévá, kypří, otírá listy pokojovým rostlinám, odstraňuje odumřelé části rostlin, přihnojuje  hnojivy, kompostem
 • urovnává záhon, vyznačuje řádky pro setí, jednotí, zalévá, kypří, pleje, sklízí
 • pěstování pokojových rostlin
 • pěstování rostlin na zahradě

 

 

 

 

 

 

 

 • práce ve skupině

              

Příprava pokrmů

 • připraví tabuli pro jednoduché stolování
 • připraví prostírání pro běžné stolování upraví rodinný stůl
 • jednoduchá úprava stolu
 •  
 • chová se vhodně při stolování
 • zná základní prvky slušného chování při stolování, chová se podle nich
 • pravidla správného stolování a chování
 •  

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode