Pracovní činnosti

26.08.2013 17:05

Předmět:Člověk a svět práce

Ročník:3

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

                                                                                               

Práce s drobným materiálem

 • vytváří jednoduchými postupy   různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
 • obkresluje šablonu, dostřihává, měří, řeže, stříhá, lepí, překládá, propichuje, sešívá papír, vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
 • navléká nit do jehly, udělá uzel, stříhá textil, naučí se zadní steh, přišívá čtyřdírkový knoflík, vyrobí jednoduchý výrobek

 

 

 

 • práce s drobným materiálem – papír

 

 

 

 

 • práce s drobným materiálem – textil

 

 

 

-   Vv

-    pracuje podle slovního návodu a

      předlohy 

 • aranžuje, dotváří a opracovává přírodní materiál
 • hněte, válí, vytváří jednoduché výrobky, pracuje podle reality i podle své fantazie
 • ohýbá a tvaruje drátek, vytváří jednoduchý výrobek
 • práce s drobným materiálem – přírodniny
 • práce s drobným materiálem – modelovací hmota

 

 

 • práce s drobným materiálem – drát

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukční činnost

 • zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
 • dovede sestavovat stavebnicové prvky,montáž a demontáž, používá přiložené nákresy, montuje jednoduché později složité výrobky
 • práce se stavebnicí
 • OSV (morální rozvoj)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěstitelské práce

 • pečuje o nenáročné rostliny
 • zalévá kypří, umývá listy, odstraňuje odumřelé části, přihnojuje, připravuje půdu k přesazování, přesazuje, rozmnožuje stonkovými i listovými řízky, řeže a upravuje květiny do váz
 • Předpěstovává sadbu, přepichuje vzešlé rostliny, sází, zalévá, kypří, pleje, přihnojuje, sklízí
 • pěstování pokojových rostlin

 

 

 

 

 

 

 • pěstování rostlin na zahradě
 •  
 • provádí pozorování přírody, zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování
 • sleduje zakořeňování rostlin v různých podmínkách
 • základní podmínky pro pěstování rostlin
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů

 • připraví tabuli pro jednoduché stolování
 • zná pravidla správného stolování, připraví jednoduchou tabuli, zná základní vybavení kuchyně potřebné ke stolování
 • jednoduchá úprava stolu
 •  
 • chová se vhodně při stolování
 • dodržuje zásady slušného chování
 • pravidla správného stolování
 •  

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode