ŠVP - ročníkový plán

26.08.2013 15:52
Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět 1.-5.ročník    
Časová dotace    
1. ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník CELKEM DČD/z celku
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8 9 8 8 7 40 5
Anglický jazyk 1 1 3 3 4 12 3
Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24 4
Informační a komunikační technologie Informatika 0 0 0 0 1 1 0
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 3 0 0 7 2
Vlastivěda 0 0 0 2 2 4 0
Přírodověda 0 0 0 1 2 3 0
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0
Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 0
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0
  Celkem 20 22 25 25 26 118 14

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode