SWOT analýza

26.08.2013 16:17

SWOT analýza

 

SILNÉ STRÁNKY

 

Lidský potenciál

- stálý sbor

- malý počet pedagogických pracovníků (všichni se znají a umí si většinou vyjít vstříc

- ochota spolupracovat

- ochota ke sebevzdělávání

 

Materiální vybavení

- vybavenost informační technikou

- její dostupnost při výuce

- dostatečné vybavení moderní technikou (PC, interaktivní tabule), výukový software

- vybavení pomůckami na dostačující úrovni

- jídelna v budově školy

- vybavená školní knihovna – aktualizace

- budova po rekonstrukci

 

Pedagogický proces

- menší počet žáků ve třídách

- individuální přístup k žákům (i k neintegrovaným žákům)

- možnost využití výpočetní techniky při  výuce

- možnost a nutnost skupinové práce –          samostatnost žáků, prolínání učiva mezi ročníky, mezi předměty

 

Ostatní faktory

- dobré vztahy s rodiči, s veřejností

- dobré vztahy s OÚ

- fungující Rada školy

SLABÉ STRÁNKY

 

Lidský potenciál

- malý počet pedagogických pracovníků

- v kolektivu chybí muž – učitel

 

 

 

Materiální vybavení

- není tělocvična – nahrazena pouze místností na cvičení

- chybí dostatečné vybavení

- chybí prostory na uskladnění pomůcek

- není samostatná místnost pro ŠD

 

 

 

Pedagogický proces

- nízký počet žáků (občas škola na výjimku)

- spojené ročníky

 

 

 

 

 

 

Ostatní faktory

  • nedostatek peněz na vzdělávání a sebevzdělávání

PŘÍLEŽITOSTI

Pro naši školu

- spojení s přírodou

- škola rodinného typu

- dobré klima školy, vstřícný vztah mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči

- rituály školy

- prezentace školy

 

Pro žáky

- škola v místě bydliště

- projektové dny – větší možnost využití

- akce školy pro žáky, jejich rodiče a širší veřejnost

- zájem bývalých žáků o svou školu

- pravidelný lyžařský výcvik

- pravidelný plavecký kurz

- netradiční zápis do 1. třídy

 

RIZIKA

Pro naši školu

- blízkost města (školy)

 

 

 

 

 

Pro žáky

- frekventovaná komunikace v blízkosti

   školy

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode