Volební řád školské rady základní školy Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov

03.09.2017 21:37

A. Zástupci zřizovatele :

 

1.         Jmenování členů školské rady ze strany zřizovatele:

 

-           členy školské rady jmenuje zřizovatel školy ze zletilých občanů, zejména z řad členů zastupitelstva obce;

 

-           zastupitelstvo obce rozhoduje o jmenování členů školské rady hlasováním, pro schválení člena je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce ;

 

-           zastupitelstvo obce také jmenované členy školské rady odvolává.

 

B. Zástupci pedagogického kolektivu, zástupci rodičů

 

Volby členů školské rady:

 

-           volby řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor z řad pedagogických pracovníků (zákonných zástupců žáků),

 

-           kandidáty na členství ve školské radě navrhují členové pedagogického kolektivu rodičovských kolektivů jednotlivých tříd) přípravnému výboru;

 

-           volby členů školské rady probíhají na společné schůzi pedagogických pracovníků (oprávněných osob) tajným hlasováním; přípravný výbor může zorganizovat volby i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost;

 

-           hlasování je platné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech oprávněných osob s právem hlasovat;

 

-           ke zvolení kandidáta je nutné, aby získal nadpoloviční většinu hlasů zúčastněných oprávněných osob;

 

-           na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách, při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem;

 

-           zápis o volbách předá přípravný výbor zřizovateli školy;

 

-           doplňovací volby na uvolněná místa a odvolání člena školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode