Výtvarná výchova

26.08.2013 16:52

Předmět: Výtvarná výchova

Ročník: 1

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-    rozpoznává a pojmenovává

      prvky vizuálně obrazného

      vyjádření (linie, tvary, objemy,           barvy, objekty), porovnává je a

     třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

 

-   umí zacházet s některými  výtvarnými  prostředky a materiály

 

 

-   voskový pastel, vodové barvy –   modelovací hmota, papír, textil

 

 

 

-   kreslí tužkou, rudkou, dřívkem, fixem

 

-   čáry, kruhy, vlnky …

 

M

 

 

-   při hře s barvou využívá vlastnosti barev

 

-   teplé a studené barvy, rozfoukávání barev, husté řídké barvy

 

 

 

-  umí pojmenovat základní tvary              a vystřihnout je

 

-   pojmenování tvarů

 

M

 

 

-   rozpozná a pojmenuje barvy

 

-   rozpoznání a pojmenování barev

 

 

 

-   pracuje s pastelem

 

-   pastel (dekorativní práce, řazení prvků v pásu)

 

MV/2

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode