Výtvarná výchova

26.08.2013 17:08

Předmět: Výtvarná výchova

Ročník: 3

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

 

-   modeluje, slepuje prostorové předměty

 

-   modelování, slepování (byt, zvíře, robot)

 

 

 

-   dovede sestavovat stavebnicové prvky

 

-   stavebnice

 

 

-   interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

 

-   dokáže využívat prvky lidových zvyků a tradic, oblastní rozlišení

 

 

-   dekorativní práce

 

OSV/2

Prvouka

 

 

-    dokáže ztvárnit přírodní motivy

 

-   výtvarné osvojování přírody (větvičky, stromy, kořeny, keře, listy, zvířata, ovoce, zelenina)

 

EV/4

Prvouka

 

 

-   dokáže zachytit tvary předmětů denní potřeby

 

-   výtvarné osvojování předmětů (hrneček, džbán, domácí přístroje,..)

  •  

 

-   na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil či upravil

 

-   vyjadřuje se na základě představ a fantazie

 

-   tematické práce (zážitky ze společenského života, pohádkové postavy,..)

 

OSV/1

ČJ

 

 

-   dokáže zobrazit výtvarný rytmus (řazení různých tvarů)

 

-   dekorativní práce, obalový papír, mandaly

 

  •  

- vnímá ilustrace dětské knihy

- dětské knihy (besedy)

MEV/1

ČJ

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode