Výtvarná výchova

26.08.2013 17:20

Předmět: Výtvarná výchova

Ročník: 4.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů    ( světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

 

-   zpřesňuje proporční vyjádření

 

 

-   postava, zvíře, rostlina

 

OSV/1-3

Matematika

 

 

-   používá redukovanou  škálu barev

 

-   předměty dvěmi nebo třemi barvami

 

 

-   užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup;  v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model

 

-   dokáže vymodelovat jednoduchou figuru

 

-   modelování

 

MV/4

 

 

-   užívá a kombinuje linie a barevné plochy

 

-   kombinace linií a barevných ploch

 

 

 

-   prostorově vyjadřuje skutečnost

 

-   prostorové modely

 

 

-   při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

 

-   vytváří výtvarnou práci s komunikační výtvarnou hodnotou

 

-   plakát, ilustrace, obal knihy (koláž)

-   piktogramy (návrhy sport. disciplin)

-   erby

 

MEV/3,6,7

 

-   nalézá vhodné pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě

 

-   umí ztvárnit pozorovaný objekt

 

-   ovoce, zelenina

 

 

 

-   zvládá proporcionální vztah mezi pozorovanými věcmi

 

-   zátiší

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode