zápis ze zasedání školské rady 19.6.2017

31.10.2017 19:35

Přítomny: Romana Šulcová, Jindřiška Jaglová, Marie Dubová, Marie Blažková, Zuzana Trnková

 

1. ZŠ a MŠ Olešná získala dotaci z EU na dvouletý projekt, tzv. šablony. Částka 639.894 Kč bude od 1. srpna 2017 čerpána na plat asistentů (asistent na celý úvazek pro ZŠ, asistent na poloviční úvazek pro MŠ), další vzdělávání učitelek (matematika podle Hejného, Montessori metoda, logopedie), vzdělávání rodičů (přednášky v prostorách školy na téma učení se s dětmi se vzdělávacími obtížemi, poskytování první pomoci, matematika podle Hejného, zdravá strava aj.) i doplňující aktivity dětí (Klub zábavné logiky, projektové dny aj.). Návrhy na témata dalších přednášek pro rodiče je možné sdělit učitelkám ZŠ nebo MŠ.

 

2. Žákyně 1. ročníku ZŠ získá pro příští školní rok osobní asistentku na čtvrtinový úvazek, asistentkou bude paní učitelka Jana Holá.

 

3. Pro příští školní rok bylo do ZŠ přijato 10 prvňáků, z pátého ročníku odešel Mikuláš Holeček na Gymnázium a obchodní akademii Pelhřimov. Celkový počet žáků ZŠ se tak zvyšuje na 51, z toho 5 dětí je integrovaných. Domácí školáci od příštího roku už v Olešné registrováni nebudou, přecházejí do soukromé školy Vlásenický dvůr.

 

4. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu žáků ZŠ škola usiluje o získání bývalého správcovského bytu v přízemí ZŠ. Škola vypracovala projekt na úpravu bytu na prostory pro družinu a učebnu angličtiny a přírodovědy s bezbariérovým vstupem ze dvora školy. Žádá o dotaci na realizaci projektu, koncem kalendářního roku by mělo být známo, zda dotaci dostane.

 

5. V ZŠ a MŠ proběhla inspekce MŠMT. Hodnocení školy bylo obecně kladné. Výhradu měla inspekce k personálnímu obsazení učitelských míst ve třech případech nekvalifikovanými pracovnicemi. V červnu ale obě paní učitelky MŠ úspěšně ukončily své vzdělávání, jedna paní učitelka ZŠ je ukončí v blízké době, takže požadavek inspekce na nápravu nedostatku je už téměř splněn.

 

6. Mikuláš Holeček z pátého ročníku se zúčastnil on-line testování žáků 5. ročníků. V obecném testu uspěl na 86 procent, v angličtině dokonce na 96 procent. Miki kromě základní školy navštěvoval jazykovou školu v Pelhřimově.

 

7. Od 18. září 2017 budou žáci ZŠ navštěvovat kurz plavání. Kurz o deseti lekcích je povinný pro žáky 3. a 4. ročníku, ostatní žáci mohou navštěvovat pět lekcí, cena zkráceného nepovinného kurzu je 600 Kč. Lyžařský kurz žáků ZŠ se bude konat na Křemešníku začátkem roku 2018.

 

8. I v příštím školním roce bude škola nabízet nepovinně výuku náboženství, hodiny náboženství povede paní katechetka Hana Pechová z pelhřimovského děkanství.

 

V Olešné, 19. 6. 2017. Zapsala Zuzana Trnková.

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode