Kroužky

Školní rok 2022/2023

Od října bude opět možnost navštěvovat každou středu odpoledne v rámci školní družiny různé kroužky vedené různými vyučujícími (kroužek luštění a her, pohybové hry, vaření) i dobrovolníky z řad rodičů (zdravoťák). Kroužky se budou cyklicky střídat, přesný rozpis bude vždy zveřejněn v plánu na konkrétní měsíc.

Od 16. září bude vyučován volitelný předmět náboženství (1x týdně, vždy v pátek)

Tvoření a rukodělné činnosti probíhají pro zájemce i v rámci školní družiny.

 

Školní rok 2021/2022

Od října bude možnost navštěvovat každou středu odpoledne v rámci školní družiny různé kroužky vedené různými vyučujícími (badatelský kroužek, pohybové hry, vaření) i dobrovolníky z řad rodičů (zdravotní kroužek, tvořivé činnosti). Kroužky se budou cyklicky střídat, přesný rozpis bude vždy zveřejněn v plánu na konkrétní měsíc.

Od 10. září bude vyučován volitelný předmět náboženství (1x týdně, vždy v pátek)

Tvoření a rukodělné činnosti probíhají pro zájemce i v rámci školní družiny.

 

Školní rok 2020/2021

Po dobu probíhající rekonstrukce je většina kroužků dočasně pozastavena. Kroužky mohou být nabídnuty později v průběhu školního roku dle aktuální situace (ukončení rekonstrukce i epidemiologická situace).

1x týdně badatelský klub, kde pomocí pozorování a pokusů nakouknou do přírodovědy, chemie, fyziky a možná i dalších oborů.

Škola též nabízí volitelný předmět náboženství (1x týdně, od října)


Ve školním roce 2019/2020 mohli žáci vybírat z této nabídky.

1 x měsíčně klub zábavné logiky a deskových her

1 x měsíčně lesní klub

1 x měsíčně zdravotnický kroužek

(kroužky probíhají v rámci školní družiny, mnohé z nich za přispění rodičů, děkujeme)

Od 2. pololetí se žáci mohou 1x týdně účastnit badatelského klubu, kde pomocí pozorování a pokusů nakouknou do přírodovědy, chemie, fyziky a možná i dalších oborů.

Škola též nabízí volitelný předmět náboženství (1x týdně)

Tvoření, rukodělné a výtvarné činnosti probíhají pro zájemce v rámci školní družiny.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode