Historie školky

1.ledna 2023  |   Mateřská škola  |   Administrátor  |  

Naše mateřská škola leží přímo v centru obce. Z důvodu menšího počtu dětí než je kapacita MŠ vznikly dvě velké třídy, ložnice, kulturní místnost a velká tělocvična. Máme také velkou školní zahradu.

Pěkné okolí školy, zejména blízký les a rybník nabízí široké využití pro pobyt venku v každém ročním období.

23.srpna 1972 byl otevřen v obci Zemědělský útulek, kde se počet pohyboval od 10 do 14 dětí. Tento útulek byl zadaptován z bytu, který se nacházel v budově školy. Od 1.1.1975 byl útulek změněn na mateřskou školu a počet se zvýšil na 22 dětí. Na podzim tohoto roku se začíná stavět nová mateřská škola.

Nová mateřská škola byla uvedena do provozu 12.listopadu 1978. Tato škola byla závodní školou n.p.Agrostroj Pelhřimov. Většina dětí se proto dovážela závodním autobusem z Pelhřimova. Kapacita školy byla 100 dětí a tento počet byl v některých letech i překročen.

V dalších letech se postupně rozšiřovala a rekonstruovala školní zahrada. Bylo zde velké pískoviště, prolézačky, houpačky. Také se zde umístila stavební buňka, která slouží k úschově hraček a zahradního nářadí. V dalších letech se díky rodičovské pomoci vybudovalo nové pískoviště a dopadové zóny. Také sponzorská pomoc přispěla k zakoupení nové zahradní sestavy a postavení altánku pro hry dětí.

Pokračování rekonstrukce jak zahrady tak i budovy a interiéru školy se bude odvíjet od finančních prostředků přidělených zřizovatelem na provoz a údržbu zařízení a na možnostech školy a všech sponzorů získat další finanční prostředky.

Pro práci s dětmi jsou průběžně nakupovány vhodné didaktické pomůcky a sportovní náčiní i nářadí do budovy školy i na školní zahradu. Hračky ve třídách se dle finančních možností každým rokem obměňují a doplňují, na jejich pořízení se podílejí učitelky, sponzorsky pomáhá část rodičů.

Od září 2009 jsou do výchovné práce zařazovány prvky MONTESSORI. Jde o výchovu podle pravidel, která si tvoří děti samy pod vedením svého vychovatele, jehož role spočívá v nenápadném vedení a taktní pomoci. Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

  Nepřehlédněte
Zveřejněno: 8.1.2023
Vítejte na webu ZŠ a MŠ Olešná

Škola se nachází v centru obce. Součástí organizace je škola základní a mateřská, školní družina a školní jídelna. Je centrem nejen vzdělávacím, ale i společenským a kulturním. Je málotřídní školou rodinného typu v níž moderní metody práce a individuální péče nejen slabším, ale i talentovaným jsou samozřejmostí.

Pokud Vás zajímá JAK TO U NÁS VE ŠKOLE VYPADÁ, pojďte na prohlídku naší školou. Odkaz zde:

https://youtu.be/YCmvGZVLCek?si=7rhivJch8_jv6AkM

  Stránky tříd
Základní škola
I. třída
II. třída
III. třída
Mateřská škola
Krtečci
Montíci
Myšky
Sovičky

Základní informace

Název školy:Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov
Adresa:Olešná 54, Olešná, 393 01
IČ:75000717
Ředitel školy:Mgr. Jiří Kopkan
Telefon:565 322 489
E-mail:skola@olesna.cz
Web:https://www.zsolesna.cz
ISDS:p9jmfzb
Bankovní účet:
Zřizovatel:

Rychlý kontakt

Základní škola

  565 322 489

  kopkan@zsolesna.cz

Mateřská škola

  565 325 366

  napravnikova@zsolesna.cz

Školní jídelna

  565 325 366

  pipalova@zsolesna.cz

Školní družina

  565 322 489

  hola@zsolesna.cz

Kontakty na zaměstnance školy

Mapa