Informace o MŠ

28.března 2023  |   Mateřská škola  |   Mgr. Jiří Kopkan  |  

Informace o MŠ


Naše MŠ je patrová budova, ve které jsou tři třídy s dostatečnými prostorami pro hraní a aktivity dětí, ložnice pro nejmladší děti, kulturní místnost, která je využívána pro pohybové aktivity a relaxační místnost. V každém patře je šatna a sociální zařízení. Cvičebna je vybavena tak, že v ní cvičí i žáci ZŠ. K MŠ patří školní jídelna s kuchyní, kde se stravují též žáci ZŠ a vaříme také pro MŠ Zachotín. Školní zahrada je vybavena průlezkami, houpačkami, pískovišti, skluzavkou, dřevěným hasičským autem a zahradním domkem na hraní. Velkým přínosem naší školy je její okolí, které poskytuje dětem trávit hodně času v krásné přírodě a zařazování prvků MONTESSORI. Do výchovné práce zařazovány prvky MONTESSORI. Jde o výchovu podle pravidel, která si tvoří děti samy pod vedením svého vychovatele, jehož role spočívá v nenápadném vedení a taktní pomoci. Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

 

Provoz MŠ od 6:00 - 16:30

 

Jednotlivé rozdělení tříd


 Třída Krtečci

Třída Krtečků je složená z nejmladších dětí, které si potřebují osvojit pravidla a návyky. Zaměřujeme se na nenásilnou adaptaci dětí do prostředí mateřské školy, získávání prvních sociálních kontaktů, smysluplně obohacujeme denní program dětí. Úkolem je získání pocitu bezpečí a odloučení od rodičů.

 

 Třída Sovičky

Třída Soviček má věkové rozmezí cca od 4-6 let. Pokud je dítě mladší 4 let (již si prošlo třídou Krtečků) a usoudíme, že by mu více prospěli starší děti, nabídneme rodičům již tuto třídu. Zaměřujeme na rozvoj přirozeného a radostného prožívání hudebních, dramatických, výtvarných a pohybových činností. Intenzivně připravujeme předškolní děti na vstup do základní školy.

 

 Třída Montíci

Třída Montíků je věkově cca od 3-6 let. V této heterogenní třídě využíváme Montessori prvky. Starší dětí se učí brát ohledy na mladší a snaží se jim pomáhat. Zaměřujeme na rozvoj přirozeného talentu. S dětmi předškolního věku pracujeme jednotlivě na přípravě do základní školy.

 


Mateřská škola

28.března 2023

Aktuality u Montíků


3O.května společné focení v MŠ


Do konce května!

Prosíme rodiče, kteří přihlásili děti k prázdninové docházce, o zaplacení školkovného v kuchyni (p. Pípalová). Děkujeme.


ŠKOLNÍ VÝLET FANTAZIUM

 

V pátek 9.6.2023 jedeme na školní výlet do Houbového parku.

Příchod do MŠ: 7:30 hodin

Děti se v MŠ nasvačí a dostanou s sebou oběd (řízek s chlebem).

Předpokládaný návrat v 14:00 hodin.

S sebou: batoh, pláštěnka, pití, sušenka, krabička s ovocemSPANÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 15.6. budou spát předškoláci v MŠ. 

Dětem připravte do batůžku: sušenky, nakrájené ovoce, čisté prádlo a oblečení na druhý den, pyžamko (diskotéka v pyžamu), plyšáka.

Budeme malovat na trička – 1 tmavé tričko bez nápisu (podepsané).

Pokud budete mít zájem něco upéct (koupit), domluvte se prosím s paní učitelkou.

Děkujeme.

  Nepřehlédněte
Zveřejněno: 8.1.2023
Vítejte na novém webu ZŠ a MŠ Olešná

Škola se nachází v centru obce. Součástí organizace je škola základní a mateřská, školní družina a školní jídelna. Je centrem nejen vzdělávacím, ale i společenským a kulturním. Je málotřídní školou rodinného typu v níž moderní metody práce a individuální péče nejen slabším, ale i talentovaným jsou samozřejmostí.

  Stránky tříd
Základní škola
I. třída
II. třída
III. třída
Mateřská škola
Krtečci
Montíci
Sovičky

Základní informace

Název školy:Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov
Adresa:Olešná 54, Olešná, 393 01
IČ:75000717
Ředitel školy:Mgr. Jiří Kopkan
Telefon:565 322 489
E-mail:skola@olesna.cz
Web:https://www.zsolesna.cz
ISDS:p9jmfzb
Bankovní účet:
Zřizovatel:

Rychlý kontakt

Základní škola

  565 322 489

  kopkan@zsolesna.cz

Mateřská škola

  565 325 366

  napravnikova@zsolesna.cz

Školní jídelna

  565 325 366

  pipalova@zsolesna.cz

Školní družina

  565 322 489

  hola@zsolesna.cz

Kontakty na zaměstnance školy

Mapa