Výtvarná výchova

26.08.2013 16:59

Předmět: Výtvarná výchova

Ročník: 2

 

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

 

Žák:

Žák:

 

 

 

 

-   rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

 

 

-   kreslí tužkou, uhlem, perem

 

-   řazení dekorativních prvků v ploše

-   sledování tvarů předmětů z hlediska užitku a materiálu (aktovka)

 

 

 

 

-   maluje vodovými barvami

 

-   shlukování barevných skvrn, práce do mokrého podkladu (rozpíjení a zapouštění)

 

 

 

 

-   pracuje s pastelem

 

-   pastel (dekorativní a rytmické řazení prvků)

 

 

 

-   v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje přitom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

 

-   umí přibližně vystihnout proporční vztahy

 

-   postava

-   vytváření prostorových útvarů

 

OSV/1

  •  

 

 

-   pracuje s přírodním materiálem

 

-   koláže z listů, mechu, suchých plodů, otisky listů

 

Prvouka

EV/1

  •  

 

 

-   umí si rozvrhnout vlastní výtvarnou práci

 

-   příprava a úklid pracovního místa

-   rozvržení plochy výkresu

 

OSV/2

 

 

-    využívá základních vlastností barev při výtvarné tvorbě

-    využití základních vlastností barev

 

 

 

 

-   experimentuje s různými materiály

 

-   experiment s materiály (netradiční materiály)

 

 

 

-   vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

 

-    výtvarně ztvárňuje motivy lidových zvyků

 

-   dekorativní práce (Vánoce, Velikonoce, masky …)

 

OSV/1

Prvouka

 

 

 

-   využívá netradiční postupy

 

-   netradiční výtvarné postupy

 

VDO/4

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode